Türkiye Cumhuriyeti

Kanberra Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ticari ilişkiler, 06.05.2015
Türkiye ve Avustralya Arasındaki Ticari İlişkiler ve Anlaşmalar
Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre 2013 yılında Avustralya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı 921 milyon Avustralya doları, ithalatı ise 644 milyon Avustralya doları olarak açıklanmıştır (DFAT, Composition of Trade, 2014). İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 1.565 milyon Avustralya doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığından açıklanan verilere göre Türkiye, Avustralya’nın 2013 yılı dış ticaretinde ilk 40 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin Avustralya’nın toplam ihracatında % 0,4 pay ile 25. sırada, ithalatında % 0,3 pay ile 43. sırada,  toplam ticaret hacminde ise 
% 0,3 pay ile 33.sırada yer aldığı görülmektedir. 
Ancak, dış ticaret kompozisyonun incelenmesinden, Avustralya’dan gerçekleştirdiğimiz ithalatın yaklaşık %78’lük kısmını ham maddeler (altın, kömür, bakıt boksitleri), ihracatımızın büyük kısmını ise imalat sanayi (demir ve çelikten tüpler, gemi ve tekneler, elektrikli ev eşyaları, otomotiv ve otomotiv yedek parçaları, makina, aksam ve yedek parçaları, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, mücevher gibi) ve gıda ürünlerinden oluştuğu görülmektedir.

Aynı dönemde, Avustralya’nın ülkemize belli başlı ihraç ürünleri, altın, kömür, tıbbi ürünler, buğday, ham deri, hayvansal ve sıvı yağlar, kağıt ve mukavva ürünlerinden oluşmaktadır.

 

 Diğer taraftan, taraflar arasında 2013 yılı ticareti Amerikan doları bazında aşağıdaki tabloda görüleceği üzere; Avustralya’nın Türkiye ihracatı 921 milyon ABD Doları, Türkiye’den ithalatı ise 642 milyon ABD doları düzeyindedir. Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,56 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Sözkonusu verilerden ticaret dengesinin 279 Milyon ABD Doları olarak Avustralya lehine olduğu görülmektedir. Bahsekonu verilerden Avustralya’nın bir önceki yıla göre, ihracatı %34 ithalatı ise %15 oranında artış göstermiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, %25 artış göstermiştir. Tarafların karşılıklı ilgileri ve ilişkilerin gelişimi dikkate alındığında önümüzdeki dönemde ticaret hacminin daha da fazla artacağı tahmin edilmektedir.

 

İki Ülke Arasındaki İkili Anlaşma ve Protokoller       

Avustralya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu gelişmede iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerinin artması ve ikili anlaşmaların imzalanmasının önemli bir etki yarattığı düşünülmektedir. Bu kapsamda İki ülke arasında imzalanmış olan Anlaşma ve Protokoller aşağıda belirtilmektedir:  
 • Ticaret, Ekonomik ve Teknik      İşbirliği Anlaşması (
  21/11/1988, Ankara)
 • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve      Korunması Anlaşması (
  16/06/2005, Canberra) (29 Haziran 2009 tarihi itibariyle      yürürlüğe girmiştir.)
 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi      Anlaşması (28 Nisan 2010, Ankara’da imzalanmış 21 Mayıs 2013 tarihinde      yürürlüğe girmiştir.)

 •  

  Bununla birlikte iki ülke arasında 2009 yılında Sivil Havacılık Anlaşması imzalanmış ve Ocak 2010 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, t

  icaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında bir Karma Ekonomik Komitesi oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Türkiye Avustralya Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi VI. Dönem toplantısı 23 Şubat 2009 tarihinde Kanberra’da gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasında ticari, ekonomik ilişkilerin son durumu ile küresel finansal kriz konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, ayrıca iki ülke arasında yatırımlar, enerji ve madencilik, tarım, müteahhitlik ve müşavirlik ulaşım, kültür ve turizm alanlarında işbirliği olanakları değerlendirilmiştir.

   

  Aşağıdaki tablolar ekte sunulmuştur :

  Yıllara Göre Türkiye-Avustralya Dış Ticareti        

  Yıllara Göre Türkiye-Avustralya Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon AUD)


  İlgili Dosyalar :

  - Yıllar göre ikili dış ticaret gelişimi.jpg

  - Yıllara göre İkili Dış Ticaret.jpg