Türkiye Cumhuriyeti

Kanberra Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

3201 Sayılı Kanun'da Yapılması Muhtemel Değişiklikler , 26.12.2012

    
    Yurtdışında yasayan vatandaşlarımızın halihazırda yurtdışı hizmet borçlanması yaparak ülkemizden emeklilik hakkı elde etmelerine imkan tanıyan “3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapılmasının sözkonusu olduğu yönünde haberlerin yurtdışında izlenebilen görsel ve yazılı basında yer aldığı görülmektedir. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu yönde bir çalışma olup olmadığı sorulmuştur.
 
     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda, sözkonusu Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin herhangi bir çalışmanın yürütülmediği belirtilmektedir.   

    Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.